جزییات افزونه

ROM007:10616
شماره افزونه
ROM007:10616
موسسه دارنده
کد موسسه
ROM007
تاریخ اکتساب
1994
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
27
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cannabis
نام علمی
Cannabis sativa L. subsp. culta var. italica
محصول
hemp
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
27 ROM014
نام افزونه
FIBRAMULTA 151 {b}
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Timis, Lovrin
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e8121490-cd48-43a4-874d-7bad1f69c76e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد