جزییات افزونه

TVu-19
شماره افزونه
TVu-19
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
18 October 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
محصول
Cowpea
نام محصول ارائه شده
cowpea
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
LAGOS ,NIGERIA
نام موسسه جمع‌آوری کننده
DR WILLIAMS
IITA
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶٫۴۵۳۰۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۳۹۵۸۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۳٫۳۲۴٫۸۲۵٫۴۲۴٫۸۲۴٫۲۲۳٫۳۲۳٫۲۲۲٫۷۲۳٫۲۲۳٫۳۲۳٫۹۲۳٫۸
میانگین دما [°C]۲۷٫۴۲۸٫۳۲۸٫۵۲۸٫۲۲۷٫۴۲۶٫۳۲۵٫۷۲۵٫۲۲۵٫۷۲۶٫۳۲۷٫۴۲۷٫۴
بیشینه دما [°C]۳۱٫۶۳۱٫۷۳۱٫۷۳۱٫۷۳۰٫۷۲۹٫۴۲۸٫۳۲۷٫۸۲۸٫۳۲۹٫۴۳۱٫۱۳۱٫۱
بارش ماهانه [mm]۲۵۴۴۹۹۱۴۰۲۵۳۳۸۹۲۴۶۷۱۱۵۹۱۷۹۷۱۲۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۰٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۶۹۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۸۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۸۸۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۸۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۷۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:02b18c4f-9ec0-4cfa-912f-90822e760c23
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد