جزییات افزونه

TVu-36
شماره افزونه
TVu-36
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
18 October 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Crop
Cowpea
محصول
cowpea
مجموعه داده‌های مرتبط
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
KAMPALA, UGANDA
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۰٫۳۶۲۸۴۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۲٫۶۰۳۶۷۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۶٫۲۱۶٫۴۱۶٫۸۱۶٫۸۱۶٫۶۱۵٫۹۱۵٫۳۱۵٫۴۱۵٫۷۱۶٫۲۱۶٫۳۱۶
میانگین دما [°C]۲۲٫۳۲۲٫۳۲۲٫۳۲۱٫۷۲۱٫۳۲۰٫۸۲۰٫۴۲۰٫۶۲۱٫۲۲۱٫۶۲۱٫۷۲۱٫۶
بیشینه دما [°C]۲۸٫۴۲۸٫۴۲۷٫۸۲۶٫۵۲۵٫۹۲۵٫۸۲۵٫۴۲۵٫۹۲۶٫۷۲۷٫۱۲۷٫۲۲۷٫۲
بارش ماهانه [mm]۶۴۷۳۱۳۴۱۷۹۱۳۲۷۳۶۳۸۷۱۱۱۱۳۳۱۵۲۹۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۱٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۰٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۰٫۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۹۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۷۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۴۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۲۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۷۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۲۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:43e53bf4-450b-49c9-9c24-795728f5a243
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد