جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

TVu-43
شماره افزونه
TVu-43
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
18 October 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Crop
Cowpea
محصول
cowpea
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
IFE,NIGERIA
نام موسسه جمع‌آوری کننده
DR R.P. MURPHY
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۴۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴٫۵۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۸۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۳۲۱٫۱۲۲٫۷۲۲٫۷۲۲۲۱٫۸۲۰٫۸۲۰٫۵۲۱٫۳۲۱٫۵۲۱٫۳۲۰٫۱
میانگین دما [°C]۲۶٫۳۲۷٫۲۲۸٫۲۲۷٫۷۲۶٫۷۲۵٫۷۲۴٫۲۲۳٫۹۲۴٫۹۲۵٫۷۲۶٫۶۲۶٫۴
بیشینه دما [°C]۳۲٫۴۳۳٫۴۳۳٫۷۳۲٫۷۳۱٫۵۲۹٫۷۲۷٫۷۲۷٫۳۲۸٫۶۲۹٫۹۳۱٫۹۳۲٫۸
بارش ماهانه [mm]۹۲۸۸۸۱۲۶۱۵۳۱۸۰۱۷۶۱۲۶۲۱۲۱۸۷۴۵۱۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۲٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۳۴۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۱۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۲۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۴۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۱۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6badbf2e-1c66-4260-af83-5a43becc666d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد