جزییات افزونه

TVu-46
شماره افزونه
TVu-46
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
October 18, 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata
محصول
Cowpea
نام محصول ارائه شده
cowpea
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
IFE,NIGERIA
نام موسسه جمع‌آوری کننده
DR R.P. MURPHY
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
7.4667
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
4.5667
ارتفاع محل جمع‌آوری
286
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]20.321.122.722.722.021.820.820.521.321.521.320.1
میانگین دما [°C]26.327.228.227.726.725.724.223.924.925.726.626.4
بیشینه دما [°C]32.433.433.732.731.529.727.727.328.629.931.932.8
بارش ماهانه [mm]9.028.088.0126.0153.0180.0176.0126.0212.0187.045.013.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
26.1
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.6
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.7
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
12.6
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
33.7
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
20.1
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
13.6
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
24.8
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
26.6
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
27.7
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
24.3
بارش سالانه [mm]
1343.0
بارش گرمترین ماه [mm]
212.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
9.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
63.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
525.0
بارش خشکترین ماه [mm]
50.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
242.0
بارش سردترین منطقه [mm]
514.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f682c5af-a0f1-45c9-8817-381977a0e90a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد