جزییات افزونه

TVu-113
شماره افزونه
TVu-113
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
18 October 1971
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Crop
Cowpea
محصول
cowpea
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
UGANDA
نام موسسه جمع‌آوری کننده
DR R.P. MURPHY
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b4d456de-1f29-4b6e-9cd2-d7cc56813b87
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد