جزییات افزونه

TVu-3744
شماره افزونه
TVu-3744
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
October 13, 1972
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata
محصول
Cowpea
نام محصول ارائه شده
cowpea
مجموعه داده‌های مرتبط
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 13, 1972
موقعیت محل جمع‌آوری
34 km N of Maiduguri to Lake Chad
نام موسسه جمع‌آوری کننده
K. RAWAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
12.1167
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
13.0667
ارتفاع محل جمع‌آوری
299
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]11.613.717.721.423.622.821.821.020.919.114.611.7
میانگین دما [°C]21.123.227.029.930.328.926.525.226.526.924.021.2
بیشینه دما [°C]30.632.736.438.437.135.131.329.432.134.833.530.7
بارش ماهانه [mm]8.026.065.0149.0199.086.011.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
25.9
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
15.2
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.6
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
29.4
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
38.4
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
11.6
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
26.8
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
26.0
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
23.7
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
29.7
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
21.8
بارش سالانه [mm]
544.0
بارش گرمترین ماه [mm]
199.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
140.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
434.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
99.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d15bf31a-1df6-4b3a-b5c4-b2b3f722efbf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد