جزییات افزونه

TVu-3815
شماره افزونه
TVu-3815
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
18 October 1972
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
محصول
Cowpea
نام محصول ارائه شده
cowpea
مجموعه داده‌های مرتبط
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
18 October 1972
موقعیت محل جمع‌آوری
Hadejia, 208 km NE of Kano
نام موسسه جمع‌آوری کننده
K. RAWAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰٫۰۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۳۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۲٫۷۱۴٫۱۱۸٫۲۲۲٫۴۲۴٫۲۲۴٫۱۲۲٫۳۲۱٫۶۲۱٫۷۱۹٫۶۱۵٫۳۱۲٫۵
میانگین دما [°C]۲۲٫۱۲۴٫۶۲۸٫۳۳۱٫۹۳۲٫۲۳۰٫۸۲۷٫۷۲۶٫۳۲۷٫۴۲۸٫۱۲۵٫۱۲۲٫۱
بیشینه دما [°C]۳۱٫۶۳۵٫۱۳۸٫۶۴۱٫۴۴۰٫۲۳۷٫۶۳۳٫۲۳۱٫۱۳۳٫۲۳۶٫۶۳۴٫۹۳۱٫۷
بارش ماهانه [mm]۷۲۶۶۴۱۶۵۲۳۳۸۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۶٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۲٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۴۱٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۲٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۸٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۱٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۲٫۹
بارش سالانه [mm]
۵۸۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۵۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۸۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1d56f2cf-b84b-4406-b551-e052999fbac8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد