جزییات افزونه

TVu-3890
شماره افزونه
TVu-3890
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
13 October 1972
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
محصول
Cowpea
نام محصول ارائه شده
cowpea
مجموعه داده‌های مرتبط
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
13 October 1972
موقعیت محل جمع‌آوری
Maiduguri market
نام موسسه جمع‌آوری کننده
K. RAWAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۸۸۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۹۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۲٫۲۱۴٫۲۱۷٫۹۲۱٫۵۲۳٫۵۲۲٫۶۲۱٫۷۲۰٫۹۲۰٫۸۱۹٫۱۱۵۱۲٫۴
میانگین دما [°C]۲۱٫۶۲۳٫۶۲۷٫۲۲۹٫۹۳۰٫۲۲۸٫۷۲۶٫۴۲۵۲۶٫۳۲۶٫۹۲۴٫۴۲۱٫۸
بیشینه دما [°C]۳۱٫۱۳۳٫۱۳۶٫۶۳۸٫۴۳۶٫۹۳۴٫۸۳۱٫۱۲۹٫۲۳۱٫۸۳۴٫۷۳۳٫۸۳۱٫۲
بارش ماهانه [mm]۹۳۲۷۵۱۶۰۲۱۲۹۸۱۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۵٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲۷٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۸٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۲٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۲٫۳
بارش سالانه [mm]
۵۹۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۱۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۳۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۷۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:81dcdde5-39ac-489a-a7f8-567f4e61bf27
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد