جزییات افزونه

CR 22
شماره افزونه
CR 22
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
71019
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Brassica
نام علمی
Brassica oleracea L. subsp. capitata convar. acephala var. medullosa Thell.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
71019 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
71019 DEU273
نام افزونه
Fertödi
شناسه دیگر
71019 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c0460855-0f5a-44bf-87f0-a3ffb4ec42b6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد