جزییات افزونه

CR 26
شماره افزونه
CR 26
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
17 February 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هیبرید
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
865427
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Brassica
نام علمی
Brassica hybride
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
865427 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
865427 DEU273
نام افزونه
St. 2444
شناسه دیگر
865427 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5268f2a8-9250-4bd5-8424-93291d4dcba1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد