جزییات افزونه

CR 34
شماره افزونه
CR 34
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
17 February 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هیبرید
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
865435
آرایه‌بندی
جنس
Brassica
نام علمی
Brassica hybride
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
865435 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
865435 DEU273
نام افزونه
St. 2462
شناسه دیگر
865435 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:daa2ae03-4845-45e8-abd2-514b1d345124
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد