جزییات افزونه

GR 25
شماره افزونه
GR 25
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
4 September 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
محصول
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
Aug 80
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 September 1980
منبع جمع‌آوری
سایر
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Radoch-1980
شماره جمع‌آوری
Aug 80
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:df8223c6-36ca-48bd-8cb3-55418a27694d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد