جزییات افزونه

GR 143
شماره افزونه
GR 143
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
23
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2 August 1984
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ILN-1984
شماره جمع‌آوری
23
موقعیت محل جمع‌آوری
Juettrichauer Busch, Probe 2, NSG Nr. H - 53, Landschaftseinheit nach Richter: 241; Koordinaten Jüttrichau
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱٫۹۴۴۷۲۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۱۳۱۶۶۷
مختصات مبهم
500
ارتفاع محل جمع‌آوری
۷۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲٫۴‎−۲٫۱۳٫۵۷٫۹۱۱٫۴۱۳٫۲۱۲٫۸۹٫۵۵٫۸۲‎−۰٫۹
میانگین دما [°C]۰٫۸۳٫۹۸٫۳۱۳٫۳۱۶٫۷۱۸٫۳۱۸۱۴٫۳۹٫۶۴٫۵۱٫۳
بیشینه دما [°C]۲٫۵۳٫۷۷٫۹۱۳٫۱۱۸٫۷۲۲۲۳٫۴۲۳٫۲۱۹٫۱۱۳٫۴۷٫۱۳٫۶
بارش ماهانه [mm]۳۳۳۰۳۲۳۹۵۰۶۱۵۵۵۷۴۰۳۶۳۶۳۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۶٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۲٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۵٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۰٫۷
بارش سالانه [mm]
۵۰۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۷۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۷۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۰۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:67cde1fe-3043-4e4a-ae56-8efa53ea1f19
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد