جزییات افزونه

GR 144
شماره افزونه
GR 144
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
25
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2 August 1984
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ILN-1984
شماره جمع‌آوری
25
موقعیت محل جمع‌آوری
Ostufer der Mueritz, Probe 2, NSG Nr. C - 20, Landschaftseinheit nach Richter: 213
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۳٫۴۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۷۶۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲٫۹‎−۳٫۴‎−۰٫۸۲٫۷۷٫۱۱۱۱۲٫۹۱۲٫۳۹٫۱۵٫۸۱٫۷‎−۰٫۸
میانگین دما [°C]‎−۰٫۶‎−۰٫۸۲٫۶۶٫۹۱۱٫۹۱۵٫۶۱۷٫۲۱۶٫۸۱۳٫۲۸٫۹۴٫۱۱٫۳
بیشینه دما [°C]۱٫۸۱٫۹۶۱۱٫۱۱۶٫۷۲۰٫۲۲۱٫۶۲۱٫۳۱۷٫۴۱۲۶٫۶۳٫۴
بارش ماهانه [mm]۴۳۲۸۳۳۳۸۵۴۶۶۶۲۶۴۴۸۴۲۴۵۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۴٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۱٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۰٫۱
بارش سالانه [mm]
۵۷۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۹۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۹۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:58204853-fc7d-4bc8-bd31-4cb777266c9e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد