جزییات افزونه

GR 277
شماره افزونه
GR 277
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
22 April 1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
FAL Braunschweig, Frau Oetmann, Germany
شماره افزونه اهداکننده
59
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
59
شماره جمع‌آوری
94
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 1991
منبع جمع‌آوری
چراگاه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
GFP-1991
شماره جمع‌آوری
94
موقعیت محل جمع‌آوری
Unterelbeniederung
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۳٫۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۳۳۳۳۳۳
مختصات مبهم
50000
ارتفاع محل جمع‌آوری
۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲٫۱‎−۲٫۶‎−۰٫۱۲٫۹۶٫۷۹٫۹۱۱٫۷۱۱٫۵۹۵٫۸۲٫۳‎−۰٫۳
میانگین دما [°C]۰٫۲۰٫۲۳٫۴۷٫۴۱۱٫۸۱۵۱۶٫۵۱۶٫۲۱۳٫۸۹٫۵۴٫۸۱٫۸
بیشینه دما [°C]۲٫۶۳٫۱۶٫۹۱۲۱۶٫۹۲۰٫۲۲۱٫۴۲۱۱۸٫۶۱۳٫۲۷٫۳۴
بارش ماهانه [mm]۶۳۴۲۵۱۴۷۵۶۷۱۷۹۸۵۷۳۶۶۷۳۷۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۹٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۱٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۲٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۵٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۳٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۵٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۰٫۷
بارش سالانه [mm]
۷۷۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۷۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:218bc47e-7b2f-48b4-b11b-8d0324aadb06
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد