جزییات افزونه

GR 380
شماره افزونه
GR 380
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
10 April 1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
FAL Braunschweig, Frau Oetmann, Germany
شماره افزونه اهداکننده
89
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
89
شماره جمع‌آوری
97
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 1991
منبع جمع‌آوری
چراگاه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
GFP-1991
شماره جمع‌آوری
97
موقعیت محل جمع‌آوری
Ostfriesisch-Oldenburgische Geest
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۳٫۱۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۵
مختصات مبهم
4800
ارتفاع محل جمع‌آوری
۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱٫۳‎−۱٫۵۰٫۸۳٫۵۷٫۳۱۰٫۵۱۲٫۳۱۲٫۱۹٫۸۶٫۷۳۰٫۴
میانگین دما [°C]۱۱٫۲۴٫۱۷٫۷۱۱٫۹۱۵٫۲۱۶٫۵۱۶٫۴۱۴۱۰٫۲۵٫۵۲٫۵
بیشینه دما [°C]۳٫۳۳٫۹۷٫۶۱۲۱۶٫۶۱۹٫۹۲۰٫۸۲۰٫۸۱۸٫۳۱۳٫۷۸۴٫۷
بارش ماهانه [mm]۶۴۴۶۵۳۴۸۶۱۷۳۸۳۷۷۶۸۶۵۷۵۷۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۶٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۲٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۴٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱٫۵
بارش سالانه [mm]
۷۸۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۸۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6112f178-ec68-451d-80d7-e077150af628
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد