جزییات افزونه

GR 1300
شماره افزونه
GR 1300
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1969
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
693001
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca arundinacea SCHREB.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
693001 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
693001 DEU273
شناسه دیگر
77241 PRT005
شناسه دیگر
693001 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4202b1d0-29dd-4e99-8366-28d499113800
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد