جزییات افزونه

GR 1322
شماره افزونه
GR 1322
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 November 1993
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca arundinacea SCHREB.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
موقعیت محل جمع‌آوری
unbekannt
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7517d0f7-94cf-4212-8725-a19dff9a64df
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد