جزییات افزونه

GR 1324
شماره افزونه
GR 1324
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
4 September 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
22/80
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 September 1980
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Radoch-1980
شماره جمع‌آوری
22/80
موقعیت محل جمع‌آوری
am Bodetal, Harzvorland
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱٫۷۳۶۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۰۰۰۵۵۶
مختصات مبهم
3400
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۳٫۴‎−۳٫۷‎−۱٫۵۱٫۸۶٫۱۹٫۴۱۱٫۵۱۱٫۱۸٫۲۴٫۵۱‎−۱٫۹
میانگین دما [°C]‎−۱‎−۰٫۸۲٫۳۶٫۴۱۱٫۱۱۴٫۴۱۶٫۲۱۵٫۸۱۲٫۷۸٫۱۳٫۴۰٫۳
بیشینه دما [°C]۱٫۵۲٫۲۶٫۱۱۱۱۶٫۱۱۹٫۴۲۰٫۹۲۰٫۶۱۷٫۲۱۱٫۸۵٫۹۲٫۶
بارش ماهانه [mm]۵۲۴۴۵۳۵۵۶۶۸۲۷۱۶۸۴۹۵۱۵۵۵۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۲٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۵٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۰٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۵٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۰٫۵
بارش سالانه [mm]
۷۰۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۵۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a7524f4a-2619-4562-9bc2-70d05ddfc2d2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد