جزییات افزونه

GR 1351
شماره افزونه
GR 1351
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
29 March 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca arundinacea SCHREB.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Fatima
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:34600ace-a8fd-4ac5-9a5a-26b0c0628bfa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد