جزییات افزونه

GR 1355
شماره افزونه
GR 1355
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
22 January 1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
910541
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca arundinacea SCHREB.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
910541 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
910541 DEU273
نام افزونه
Florine
شناسه دیگر
910541 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:820edd2d-679d-43da-be85-a740347ef69f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد