جزییات افزونه

GR 1357
شماره افزونه
GR 1357
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
29 March 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
901501
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca arundinacea SCHREB.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
901501 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
901501 DEU273
شناسه دیگر
901501 DEU273
نام افزونه
FUEGO
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3393e2a5-97a4-4bac-8b12-0049136d07c6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد