جزییات افزونه

GR 3717
شماره افزونه
GR 3717
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
9 August 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
902778
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
902778 DEU273
شناسه دیگر
902778 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
902778 DEU273
شماره جمع‌آوری
32
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 August 1988
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Mueller-1988
شماره جمع‌آوری
32
موقعیت محل جمع‌آوری
an der Berste, Spreewald
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱٫۹۰۱۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۷۰۴۷۲۲
مختصات مبهم
15
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۳٫۱‎−۲٫۴۰٫۲۳٫۹۸٫۳۱۱٫۷۱۳٫۵۱۳٫۱۱۰۶٫۹۲٫۲‎−۱٫۱
میانگین دما [°C]‎−۰٫۷۰٫۵۴٫۱۸٫۷۱۳٫۷۱۷۱۸٫۷۱۸٫۳۱۴٫۷۱۰٫۳۴٫۷۱
بیشینه دما [°C]۱٫۷۳٫۴۸۱۳٫۶۱۹٫۱۲۲٫۴۲۳٫۹۲۳٫۶۱۹٫۵۱۳٫۷۷٫۲۳٫۲
بارش ماهانه [mm]۳۸۳۲۳۶۴۱۵۳۶۶۶۴۵۹۴۳۳۸۴۲۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۹٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۰٫۲
بارش سالانه [mm]
۵۵۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۸۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:933ff612-c711-48ab-86f4-6f7547bb80b2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد