جزییات افزونه

GR 3751
شماره افزونه
GR 3751
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
3 January 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
891006
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
891006 DEU273
شناسه دیگر
891006 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
891006 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
علفزار
موقعیت محل جمع‌آوری
Elblag, Lioze
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c14caf7e-1db9-4213-97b9-24e7aa2ad578
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد