جزییات افزونه

GR 3794
شماره افزونه
GR 3794
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
11 August 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
721038
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
721038 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
721038 DEU273
شناسه دیگر
721038 DEU273
نام افزونه
Bero Daehnfeldt
نام افزونه
Bero
نام افزونه
Daeno III
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:dafb4510-bbe6-4a8a-ae3f-b27687e57632
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد