جزییات افزونه

GR 3797
شماره افزونه
GR 3797
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
11 August 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
721009
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
721009 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
721009 DEU273
شناسه دیگر
721009 DEU273
نام افزونه
BODIN
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:626ffc4c-1b12-4219-b1c2-ba593e6f0236
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد