جزییات افزونه

GR 3825
شماره افزونه
GR 3825
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
791195
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
791195 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
791195 DEU273
شناسه دیگر
WIR 37826 RUS001
شناسه دیگر
791195 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Pskovsker Gebiet, Opochskij r-n; Koordinaten Opochka
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۶٫۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۸٫۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۰٫۹‎−۱۰٫۵‎−۶٫۲۰٫۷۶٫۵۱۰٫۴۱۲۱۰٫۸۶٫۷۲٫۷‎−۲٫۲‎−۷٫۳
میانگین دما [°C]‎−۸‎−۷٫۱‎−۲٫۵۵٫۱۱۱٫۹۱۵٫۷۱۷٫۱۱۵٫۸۱۱۵٫۸‎−۰٫۲‎−۴٫۹
بیشینه دما [°C]‎−۵٫۱‎−۳٫۷۱٫۲۹٫۶۱۷٫۳۲۱۲۲٫۲۲۰٫۹۱۵٫۳۸٫۹۱٫۹‎−۲٫۴
بارش ماهانه [mm]۳۶۲۹۳۲۳۸۵۱۷۳۸۴۷۳۶۵۵۲۵۲۴۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۲
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۹٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱۰٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۳٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۵٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۶٫۷
بارش سالانه [mm]
۶۳۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:48c8eb40-e0fd-4d3e-a1db-fbe3ea736342
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد