جزییات افزونه

GR 3826
شماره افزونه
GR 3826
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
791201
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
791201 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
791201 DEU273
شناسه دیگر
WIR 37825 RUS001
شناسه دیگر
791201 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Gebiet um Pskov
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۷٫۸۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۸٫۴۱۶۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۱‎−۱۰٫۸‎−۶٫۵۰٫۴۶٫۳۱۰٫۴۱۲٫۱۱۱۶٫۷۲٫۷‎−۲٫۳‎−۷٫۳
میانگین دما [°C]‎−۸٫۳‎−۷٫۶‎−۲٫۹۴٫۶۱۱٫۵۱۵٫۶۱۷٫۱۱۵٫۸۱۰٫۸۵٫۵‎−۰٫۴‎−۵
بیشینه دما [°C]‎−۵٫۵‎−۴٫۳۰٫۷۸٫۸۱۶٫۸۲۰٫۸۲۲٫۱۲۰٫۶۱۴٫۹۸٫۴۱٫۵‎−۲٫۷
بارش ماهانه [mm]۳۶۲۹۳۱۳۸۴۶۶۹۸۰۷۷۶۷۵۴۵۶۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۴٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۲
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹۰٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۳٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۶٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۷
بارش سالانه [mm]
۶۳۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1d300a75-8729-456f-aca6-2c36db12cae4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد