جزییات افزونه

GR 3828
شماره افزونه
GR 3828
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
791206
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
791206 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
791206 DEU273
شناسه دیگر
WIR 37183 RUS001
شناسه دیگر
791206 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Gebiet um Sachalin
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲۴٫۳‎−۲۲‎−۱۵٫۶‎−۵٫۸‎−۰٫۵۴٫۶۹٫۸۱۰٫۸۶٫۴‎−۱٫۱‎−۱۰٫۹‎−۱۹٫۲
میانگین دما [°C]‎−۲۰‎−۱۷٫۳‎−۱۱٫۱‎−۲٫۴۳٫۳۸٫۴۱۲٫۸۱۴۹٫۸۲٫۲‎−۷٫۵‎−۱۵٫۴
بیشینه دما [°C]‎−۱۵٫۷‎−۱۲٫۶‎−۶٫۵۱٫۱۷٫۱۱۲٫۳۱۵٫۹۱۷٫۲۱۳٫۲۵٫۵‎−۴٫۱‎−۱۱٫۶
بارش ماهانه [mm]۳۰۳۳۳۴۴۵۶۴۵۱۷۶۱۰۹۱۰۷۹۸۴۹۵۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
‎−۱٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۲
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱۶٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۷٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۲۴٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۴۱٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۸٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۱۶٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۲٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱۷٫۶
بارش سالانه [mm]
۷۴۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۱۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۹۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:69a0bc04-4308-4bf6-9ba6-0c4ddb503bc8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد