جزییات افزونه

GR 3849
شماره افزونه
GR 3849
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1973
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
731109
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
731109 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
731109 DEU273
شناسه دیگر
731109 DEU273
نام افزونه
GINTARAS II
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4e8365f6-26f8-4cf2-a806-3673d487a6e0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد