جزییات افزونه

GRA 213
شماره افزونه
GRA 213
کد موسسه
DEU146
تاریخ اکتساب
1952
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Elytrigia
نام علمی
Elytrigia intermedia (Host) Nevski
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شناسه دیگر
GR 424 DEU146
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:22eb7052-4aa3-476b-931a-a31766ae3222
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد