جزییات افزونه

LAC 1
شماره افزونه
LAC 1
کد موسسه
DEU146
تاریخ اکتساب
1946
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
R. Schreiber u. Söhne, Germany
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L. convar. incocta var. capitata L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
ATTRAKTION
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b9e2be0b-361c-44fc-828c-1b885ab29f8a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد