جزییات افزونه

CEN 1
شماره افزونه
CEN 1
کد موسسه
DEU146
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Raf.
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
موقعیت محل جمع‌آوری
Zechan, Kr. Altenburg, Braunkohlentagebaurestloch
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱٫۰۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۳۲۴۷۲۲
مختصات مبهم
1300
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۳٫۲‎−۲٫۹‎−۰٫۴۲٫۹۷٫۳۱۰٫۶۱۲٫۳۱۱٫۷۸٫۸۵٫۲۱٫۳‎−۱٫۶
میانگین دما [°C]‎−۰٫۸۳٫۴۷٫۶۱۲٫۵۱۵٫۸۱۷٫۴۱۷۱۳٫۶۹٫۱۳٫۸۰٫۶
بیشینه دما [°C]۱٫۶۳۷٫۳۱۲٫۳۱۷٫۸۲۱۲۲٫۶۲۲٫۳۱۸٫۵۱۳۶٫۴۲٫۹
بارش ماهانه [mm]۳۷۳۳۳۷۴۴۵۳۶۷۶۶۶۲۴۶۴۲۳۸۴۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۵٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۵٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۰٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۰٫۱
بارش سالانه [mm]
۵۶۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۹۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۹۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:74065138-c960-4fb3-945f-c57d482efd85
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد