جزییات افزونه

CEL 16
شماره افزونه
CEL 16
کد موسسه
DEU146
تاریخ اکتساب
1996
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Celosia
گونه
نام علمی
Celosia argentea L.
محصول
نامهای افزونه
شناسه دیگر
K 9830 DEU146
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8aea0524-f711-4f18-ac9a-0c21a917647f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 Setembro 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد