جزییات افزونه

01Z5200005
شماره افزونه
01Z5200005
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1993
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus cruentus L.
نام محصول ارائه شده
purple amaranth
نامهای افزونه
نام افزونه
Burgundy
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:004a64bb-bb0b-4839-9758-cff9cc4d5c5c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد