جزییات افزونه

27
شماره افزونه
27
کد موسسه
BEL002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Gossypium
نام علمی
Gossypium thurberi
نام محصول ارائه شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:00f757c9-1545-4ab4-b01b-6c78a63c5146
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد