جزییات افزونه

GR 1332
شماره افزونه
GR 1332
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
2 May 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
Mommersteeg, Netherlands
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca arundinacea SCHREB.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Apache
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:014168ab-6fd5-45e2-a84b-f23e286ff133
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد