جزییات افزونه

AzGR-4339
شماره افزونه
AzGR-4339
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
July 17, 1957
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Hydrocharis
نام علمی
Hydrocharis morsus-ranae L.
نام محصول ارائه شده
frags-bit
نامهای افزونه
نام افزونه
Ady suboyar
شناسه دیگر
DERMAN-194 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-194 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-194
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 17, 1957
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-194
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:01a448f1-23e0-4fca-b9cd-6d1f569745de
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016