جزییات افزونه

AzGR-4339
شماره افزونه
AzGR-4339
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
17 July 1957
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Hydrocharis
نام علمی
Hydrocharis morsus-ranae L.
محصول
frags
نامهای افزونه
نام افزونه
Ady suboyar
شناسه دیگر
DERMAN-194 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-194 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-194
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
17 July 1957
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-194
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:01a448f1-23e0-4fca-b9cd-6d1f569745de
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶