جزییات افزونه

3098
شماره افزونه
3098
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
July 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
KREMYDAS
شماره جمع‌آوری
VT051/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT051/83
موقعیت محل جمع‌آوری
KARDITSA-MOUZAKI
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۵۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:01e0a689-a993-4e00-85d5-1eeada887efa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد