جزییات افزونه

3115
شماره افزونه
3115
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
June 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
SVOURDOUL.
شماره جمع‌آوری
VT068/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1983
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
VT068/83
موقعیت محل جمع‌آوری
VIOTIA-KLIDI
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۵۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:028cc8d5-fca6-4f8b-b3c8-1699e939a7f2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد