جزییات افزونه

03C0400008
شماره افزونه
03C0400008
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2011
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
44016
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Secale
گونه
نام علمی
Secale cereale L.
Crop
Rye
محصول
rye
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
44016 CZE122
نام افزونه
TAI 07/06
شماره افزونه اهداکننده
44016 CZE122
شماره جمع‌آوری
44016
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 August 2006
شناسه ماموریت جمع‌آوری
TJKHOL-06
شماره جمع‌آوری
44016
موقعیت محل جمع‌آوری
Rushan, Piandzh valley, Gornyj Badahshan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۷٫۹۰۹۱۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۱٫۳۸۰۲۷۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۹۸۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۳٫۳‎−۱۱٫۲‎−۴٫۱۲٫۳۵٫۷۹٫۱۱۲٫۱۱۱٫۹۶٫۸۱٫۶‎−۳٫۴‎−۸٫۶
میانگین دما [°C]‎−۸٫۴‎−۶٫۵‎−۰٫۱۷٫۲۱۱٫۵۱۶۱۹٫۴۱۹٫۴۱۴٫۶۸٫۲۱٫۵‎−۴٫۵
بیشینه دما [°C]‎−۳٫۳‎−۱٫۸۴۱۲٫۱۱۷٫۴۲۳۲۶٫۸۲۷۲۲٫۴۱۴٫۸۶٫۴‎−۰٫۳
بارش ماهانه [mm]۴۴۵۰۷۵۶۴۵۴۱۶۷۱۳۲۳۲۷۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۶٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹۵٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱۳٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۴۰٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۶٫۵
بارش سالانه [mm]
۴۱۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۹۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۴۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:028e7e46-17d9-4849-a6b7-e57151e24563
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد