جزییات افزونه

01C0105003
شماره افزونه
01C0105003
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Burundayskaya 7
نام افزونه
Burundajskaja 7
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:03665a0b-affc-44e8-87b1-ea826f9cff6d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد