جزییات افزونه

NC000131
شماره افزونه
NC000131
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
20 July 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. subsp. mays
محصول
maiz
نامهای افزونه
نام افزونه
Millo do pais
شناسه دیگر
CIAM81131 ESP119
شماره جمع‌آوری
81131
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
31 October 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C001
شماره جمع‌آوری
81131
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, Orense, A Merca, Corvillon
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۱۷۵۸۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۸۵۶۳۸۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۹۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱٫۵۲٫۲۴٫۱۵٫۱۷٫۷۱۱۱۳۱۳٫۳۱۱٫۳۸۴٫۱۲٫۱
میانگین دما [°C]۵۶۸۹٫۶۱۲٫۴۱۶٫۳۱۸٫۷۱۹۱۶٫۳۱۲٫۳۷٫۸۵٫۵
بیشینه دما [°C]۸٫۶۹٫۹۱۲٫۱۱۴٫۲۱۷٫۲۲۱٫۶۲۴٫۴۲۴٫۷۲۱٫۴۱۶٫۶۱۱٫۴۸٫۹
بارش ماهانه [mm]۱۵۴۱۵۲۱۳۳۹۹۹۰۵۹۲۶۳۰۶۷۱۲۱۱۵۷۱۷۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۹٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۳٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۶٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۶۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۷۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۸۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۱۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۸۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:043a4ce7-24c2-438b-a07f-73bd87b2f79f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد