جزییات افزونه

5.4.2.
شماره افزونه
5.4.2.
کد موسسه
CHE104
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis interspecific crossing
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Noah
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:050dc565-6415-4e66-8db3-cb2d084525fc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد