جزییات افزونه

GBK-004063
شماره افزونه
GBK-004063
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
KCC 1222
آرایه‌بندی
جنس
Cajanus
نام علمی
Cajanus cajan (L.) Millsp.
نام محصول ارائه شده
Pigeon pea
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 January 1989
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:07ec7a5f-a7c2-4d66-b91c-7e125ebc89b0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
13 July 2018
ایجاد شد
13 July 2018