جزییات افزونه

GR 475
شماره افزونه
GR 475
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
March 17, 1990
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DEU273
شماره افزونه اهداکننده
900896
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca pratensis HUDS.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
900896 DEU273
شناسه دیگر
900896 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
900896 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
موقعیت محل جمع‌آوری
unbekannt
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:07fb33c8-01ff-47c0-8724-2cfd68a22a10
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد