جزییات افزونه

BY01
شماره افزونه
BY01
کد موسسه
BEL001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
INIA
شماره افزونه اهداکننده
SD 50-492
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa var. byzantina
Crop
Oat
محصول
oats
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SD 50-492
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:08ff2eb4-5e34-43f0-a1e5-3678740c942e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد