جزییات افزونه

AzGR-5246
شماره افزونه
AzGR-5246
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
3 August 1996
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crataegus
نام علمی
Crataegus meyeri Pojark.
نام محصول ارائه شده
hawthorn
نامهای افزونه
نام افزونه
Meyer yemishani
شناسه دیگر
azeDER-265 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-265 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-265
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
3 August 1996
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-265
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0a71c3b3-f5ce-4de8-b9d7-6d8cec61d376
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016