جزییات افزونه

GUMP-TP00126
شماره افزونه
GUMP-TP00126
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
23 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
جمعیت جداسازی شده
Breeding institute code
AUT016
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903396
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
محصول
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903396 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903396 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0157
نام افزونه
Reichersberger neu
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0157
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0b286fac-9f28-4d50-80d7-7315c0b5098e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد